Lesostav - Najdete nás na Facebooku!
Rychlý kontakt:
+420 725 196 606

Lesostav.cz – Stabilizace zemin, zemní a výkopové práce, vápnění

Recyklace za studena

Technologie založená na druhotném využití materiálů již zabudovaných v konstrukci vozovky. Používá se tam, kde je únosnost vozovky vyčerpána a vozovka je natolik porušena, že je nezbytná rekonstrukce jedné, nebo více vrstev.
Příznakem takového poškození je výskyt síťových trhlin, často doprovázených četnými výtluky a plošnými deformacemi, zejména ve stopách vozidel nebo při okrajích.Technologie recyklace za studena na místě umožňuje zvýšit kvalitu ložní nebo podkladní konstrukční vrstvy v tloušťce 10 – 25 cm přidáním hydraulických pojiv, případně doplněním kameniva dle navržené receptury.
PŘEDNOSTI RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ
Nízká ekonomická a časová náročnost opravy (nižší materiálová spotřeba a redukce těžké stavební techniky)
Prodloužení životnosti konstrukce vozovky
Environmentální dopad (šetření přírodních zdrojů, úspory energií)