Lesostav - Najdete nás na Facebooku!
Rychlý kontakt:
+420 725 196 606

Lesostav.cz – Stabilizace zemin, zemní a výkopové práce, vápnění

Zlepšování a Stabilizace zemin

Zlepšování a Stabilizace zemin hydraulickými pojivy (vápno, cement, dorosol, doroport)

  Při provádění zemních prací i na pozemních komunikacích se často setkáváme s nevhodnými zeminami, které nelze bez další úpravy

použít v zemním tělese. Jedná se zejména o jemnozrnné zeminy, které bývají často převlhčeny, lze je jen velmi těžko zpracovat, po  zhutnění  vykazují velmi nízké únosnosti a bývají namrzavé až nebezpečně namrzavé. To může být hrozbou pro budoucí životnost dálnic i méně důležitých a namáhaných cest. Při využití stabilizace zemin metodou ROAD MIX se nemusí nahrazovat materiály, které jsou většinou v daném místě nedostupné a jejich obměna bývá nákladná. Nevhodné nebo podmínečně vhodné zeminy ve stavitelství se totiž přimísením stanoveného přípravku (vápna nebo speciálního pojiva) stabilizují. Mezi okamžité účinky stabilizace patří snížení obsahu vody a hydratace vápna.

       Vápno

Bílé vápno CL90-Q V1 je vysoce reaktivní mleté pálené vápno nejvyšší kvality. Uplatnění nachází zejména v oblasti zlepšování a stabilizace zemin, v chemickém průmyslu, při výrobě vápenopískových cihel, likvidaci ekologických zátěží a při hygienizaci a zpracování odpadů.

Cement

Portlandský cement CEM I 42,5R

Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5R

Dorosol 30, 50, 70

Vápenná směs je hydraulické směsné pojivo, které obsahuje pálené vápno, cement, hydraulické a další příměsi. Aplikace pojiva plynule navazuje na vápennou stabilizaci a umožňuje rozšířit základnu podmíněně použitelných zemin, které se po aplikaci pojiva stávají použitelnými.

Doroport

Hydraulické silniční pojivo pro recyklaci vozovek za studena. Speciální složení pojiva prodlužuje dobu tuhnutí a snižuje vývin hydratačního tepla. Pojivo je také vhodné pro stabilizaci písčitých a hlinitopísčitých zemin. Odpovídá HRB E3 dle ČSN EN 13282-1.