Lesostav - Najdete nás na Facebooku!
Rychlý kontakt:
+420 725 196 606

Lesostav.cz – Stabilizace zemin, zemní a výkopové práce, vápnění

Provádíme

          Stabilizace a zlepšování zemin hydraulickým pojivem, Vápno,            Cement, Dorosol, Doroport atd.

  • Zemní a výkopové práce
  • výstavba, opravy a rekonstrukce lesních a polních cest, cyklostezek, zpevněných ploch, místních a příjezdových komunikací
  • výkopy základů rodinných domů, plotů, bazénu, jímek, čističek odpadních vod, domovních přípojek (strojní, ruční)
  • zemní práce, výkopy a čištění příkopů, terénní úpravy
  • výstavba a opravy koryt vodních toků s použitím kamene, dřeva a srubových stěn, zdi z kamene, gabiony, horské vpustě
  • odstraňování povodňových škod a sesuvů půdy, odvodnění
  • autodoprava (dovoz/odvoz, zemina, štěrky, písky, beton, suť, dřevo, atd.)
  • studená recyklace vozovek (rozfrézování, reprofilace, zhutnění s možností přidání pojiva)